Hva er KMI?

Hva er KMI?


KMI står for kroppsmasseindeks. Det er en formel, utviklet av Verdens helseorganisasjon (WHO), for å beregne overvekt og helserisikoen forbundet med overvekt.


Denne standarden ble oppfunnet i 1997 av den belgiske matematikeren, naturforskeren og sosiologen Adolphe Quetelet. I utlandet, men også i Norge, brukes forkortelsen BMI (Body Mass Index) også ofte som synonym til KMI.

Hva viser KMI?

KMI beregnes på følgende måte: En persons vekt (kg) delt på høyden ganger høyden (i meter).

KMI gir generelt et resultat på mellom 16,5 og 35.
KMI deles i fem kategorier:

  • Lavere enn 16,5 > Underernært
  • Mellom 16,5 og 18,5 > Undervektig
  • Mellom 18,5 og 25 > Normalvektig
  • Mellom 25 og 30 > Overvektig
  • Høyere enn 30 > Fedme (moderat fedme mellom 30 og 35, alvorlig fedme mellom 35 og 40 eller dødelig fedme over 40)


KMI kan kun beregnes på personer mellom 18 og 65 år. Den kan ikke brukes for barn, gravide, eldre over 65 år eller idrettsutøvere. KMI kan ikke brukes på samme måte for idrettsutøvere fordi den høye muskelmassen ikke tillater å ta hensyn til vekten på samme måte.

KMI i Norge

Ifølge Folkehelseinstituttet er ikke KMI alltid egnet for å snakke om en persons grad av fedme. Det finnes flere andre viktige faktorer som muskelmasse eller hvor på kroppen fettet sitter. Det farligste området å ha overflødig fett er rundt midjen. Nordmenn regnes som et sunt land med god helse. Omtrent 12 % av befolkningen lider av fedme (beregnet fra 15 år eller eldre).


Menn er generelt mer fornøyd med vekten sin enn kvinner. Men i følge WHO lider menn oftere av overvekt eller fedme.


Beregningen av KMI gjør det mulig å finne ut om befolkningen i et land har god helse. Hvis dette ikke er tilfelle, er det svært viktig å studere helserisikoene forbundet med dette og forandre livsstilen slik at man kan endre situasjonen man er i.